Raad van Advies IBB

De Raad van Advies van het IBB wordt op dit moment gevormd. Reeds in December hebben we contact opgenomen met personen uit wetenschap en onderzoek.

Het gaat dus in feite om een wetenschappelijke raad van advies.

De taak bestaat eruit om de koers van het IBB en de opleiding te bepalen en -indien nodig- bij te sturen.  Een relatief jonge wetenschap is erbij gediend indien duidelijk is, op welk niveau de wetenschap zich beweegt als het om nieuwe inzichten en vermoedens gaat. Een zuiver beleid en het leren van wetenschappelijk onderbouwde kennis, maar ook het aanzetten tot verder wetenschappelijk onderzoek zijn belangrijke pijlers.

Dat het IBB in dit streven gesteund wordt door vooraanstaande professoren uit binnen- en buitenland, is een eer.

We hebben nog niet alle definitieve antwoorden ontvangen van de personen die we hiervoor hebben benaderd, maar vandaag heeft dhr. prof. Michiel Haas, hoogleraar aan de TU Delft en bouwbioloog van het eerste uur, zijn toezegging gedaan. Dit is voor het IBB een belangrijke mijlpaal.

Binnenkort meer over alle leden van de Raad van Advies van het IBB.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: