Bouwbiologie – zijn tijd vooruit?

lufttacho-spirometer-sendsor-asthma-fuer-kinder

Bouwbiologie is een relatief nieuwe wetenschap die onderzoeken op het gebied van milieu, energie, architectuur en gezondheid met elkaar verbindt om tot een gezond en duurzaam leefmilieu te komen.

Bouwbiologie gaat uit van een gezond evenwicht in alles wat mensen doen en onderschrijft het sluiten van kringlopen vanaf het begin.

In tijden waarin duurzame energie en biobased materialen mede dankzij inspanningen op beleids- en wettelijk kaderstellend niveau steeds meer op de agenda komen te staan, lijkt het alsof inzichten omtrent materialen en apparaten op de gezondheid bewust niet meegenomen worden in deze ontwikkeling.

De ontwikkelingen gaan in rap tempo, het aantal onderzoeken op deze terreinen groeit. Het inzicht, dat preventie misschien meer oplevert dan het achteraf “repareren” van foute en kortzichtige beslissingen groeit in de gezondheidszorg, maar nog te weinig in de bouw en architectuur.

Het grootschalig inzetten op een “biobased” economy en “biobased” materialen lijkt een goede zaak. De economische kansen worden als zeer groot ingeschat. Voor het eerst ontstaan coalities tussen branches die tot baanbrekende innovaties kunnen leiden. De subsidiekranen staan open voor grootschalige projecten met partners uit bestaande industrieën.

Is er bij deze ontwikkelingen ruimte voor bouwbiologie? – Deels. Tenminste, als er gekeken wordt naar landen als Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. In deze landen opereren bouwbiologen en de kennis over bouwbiologie op nationaal niveau. Daar, waar beslissingen genomen worden over verdeling van middelen en beleid zitten bouwbiologen, genees- en natuurkundigen en economen aan tafel van politici.

Hoe zit dat in Nederland en België? België loopt op dit terrein voorop. Het door overheid gesteunde VIBE is geïntegreerd in het onderwijs en in regionale netwerken. Professionals en bedrijfsleven bundelen krachten. Middelen zijn – beperkt- beschikbaar.

In Nederland is de kennis zeer versplinterd beschikbaar. De lobby is relatief klein. Onderwerpen als gezonde scholen, gezonde kantoren staan weliswaar op de agenda, maar leven een marginaal bestaan. Van inzichten of invloeden door bouwbiologie kan geen sprake zijn. Zelfs kinderschoenen zijn te groot om de invloed op het onderwijs te beschrijven.

Heeft bouwbiologie dan wel bestaansrecht? Met overtuiging zeggen we als instituut volmondig “ja”. We kunnen namelijk niet het ene probleem oplossen, zonder – bewust – andere problemen te ignoreren. Natuurlijk bestaan er andere interesses, zoals economische haalbaarheid en groei. In een tijd waarin korte termijn denken en de tevredenheid over kleine stappen richting duurzaamheid dagelijks de pers halen, ebt het interesse voor minder luidruchtige ontwikkelingen vanzelf weg, ook zijn deze op lange termijn misschien wel beter – en economisch voordeliger.

De ontwikkelingen richting energiebesparing door isolatie en het gebruik van duurzame energie, het ontwikkelen van “biobased” materialen en recyclen van materialen mag niet ertoe leiden, dat de gezondheid van mens en milieu misbruikt wordt als verpakking maar feitelijk tot nieuwe en een groeiend aantal ziektes en milieuschade leidt.

Precies hier grijpt de bouwbiologie in, als een van de uitgangspunten. Preventief enerzijds, schadeherstellend anderzijds. Dat hier in toekomst vooral werk weggelegd is bij het herstellen van schade is een consequentie van het nu niet verder willen kijken dan korte-termijn interesses. De kennis is er, onderzoeken wijzen in dezelfde richting.

Bouwbiologie- zijn tijd vooruit? Niet nodig mits er meer belangstelling en vooruitziend handelen aan te pas komen. Daarom pleiten we voor

                                                   bewust gezond kiezen, bewust gezond doen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: