RIVM onderzoekt straling in woningen

Toegevoegd: maandag 14 jan 2013, 04:33 
Update: maandag 14 jan 2013, 06:09

Het RIVM start een groot onderzoek naar blootstelling aan de schadelijke stoffen radon en thoron in huis. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft daarvoor de bewoners van 3000 woningen benaderd. Die krijgen een aantal maanden lang een meetinstrument in huis.

Radon en thoron komen van nature voor in bouwmaterialen en in de bodem. Een belangrijk deel van de radioactieve straling waaraan mensen blootstaan, komt van deze stoffen. De concentratie radon is in Nederland relatief laag, maar kan op den duur longkanker veroorzaken.

Effect

De hoeveelheid thoron is waarschijnlijk hoger dan in het verleden werd aangenomen, zo is gebleken uit testen. Radon en thoron zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden en daarom is thoron in het verleden vaak aangezien voor radon. Daarom kan de blootstelling aan thoron groter zijn dan werd aangenomen.

Het onderzoek moet duidelijk maken wat de straling voor effect heeft. Het wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en duurt een jaar.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: