Belangstelling Bouwbiologie groeit internationaal en nationaal

Met de oprichting van het Instituut voor Bouwbiologie + Ecologie Benelux IBB eind 2012 en het voor het eerst aanbieden van de gerenommeerde opleiding bouwbiologie IBB/IBN in het Nederlandse taalgebied is in een behoefte bij architecten, bouwkundigen en andere professionals voorzien die de manier van ontwerpen en bouwen, renoveren en exploiteren in een keer op een vergelijkbaar of zelfs hoger niveau kan brengen dan tot nog toe werd aangenomen.

Het bewustzijn dat de huidige regelgeving nauwelijks rekening houdt met ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, milieu en grondstoffenschaarste maar grotendeels is ingegeven door belangen, lobby en consensus groeit. Consumenten die door betere toegang tot informatie hogere eisen stellen aan gebouwen maar in de praktijk door traditionele opvattingen van architecten en bouwers voor ondeskundig uitgemaakt werden, kunnen dankzij een groeiende groep professionals gehoor vinden voor hun wensen.

De integrale kennis van verschillende disciplines en een gezamenlijk referentiekader is nu toegankelijk voor professionals uit disciplines die ertoe doen bij een nieuwbouw of renovatie. Geen genoegen nemen met de architect om de hoek, maar toegang krijgen tot een deskundig netwerk maakt het mogelijk dat wensen gehoord en begrepen worden.

Dat ondervinden steeds meer architecten en aannemers, adviseurs en bouwbegeleiders, installateurs en leveranciers. Maar ook gemeentes, corporaties en ingenieursbureaus beseffen dit steeds vaker.

Bouwbiologie is een vak dat een plek in de traditionele – maar wel vernieuwde – bouw verdient. Verruimde, kritische en weloverwogen benadering van te maken keuzes leiden tot toekomstbestendige gebouwen.

Het inschakelen van een bouwbioloog maakt dat mogelijk. De kennis over het bereiken van welbevinden en gezondheid van de bewoner is de drijvende verbinding tussen voornamelijk technische disciplines. Bouwbiologie is een welkome en noodzakelijke specialisatie die deze verbinding tussen techneuten, technologie, materialen en welbevinden bereikt door kennis met elkaar in een vroeg stadium te integreren.

Dat bewustzijn groeit: van Duitsland tot Amerika, van Japan tot Frankrijk, Italië tot Spanje etc. Nederland en België waren in deze ontwikkeling lange tijd een witte plek op de kaart (of werden bewust of onbewust niet meegenomen in bestaande opleidingstrajecten, regelgeving of vernieuwingen).

In januari is het IBB met een reeks informatiebijeenkomsten door Nederland getourd: Zeist, Eindhoven, Arnhem, Delft: De opkomst was wisselend, maar met altijd vergelijkbare opmerkingen en ervaringen: wet- en regelgeving voldoen niet, zijn ingegeven door belangen en houden onvoldoende rekening met wensen van consumenten of recente onderzoeken.

Ongezonde belastingen op het welbevinden van bewoners of werknemers worden steeds groter. De kennis m.b.t. gezondheid en materialen zit verstopt in niet gemakkelijk toegankelijke hoeken. Een verbinding van deze professionals en een duidelijk herkenbaar beroep die het voor alle partijen inzichtelijk maakt, dat deze professionals dezelfde taal spreken en ook kennis van andere disciplines in huis hebben, ontbreekt.

We mogen terugkijken op een aantal geslaagde bijeenkomsten met geïnteresseerde professionals uit bouw, architectuur en gezondheidszorg en een groeiende belangstelling in de postacademische opleiding tot bouwbioloog:

De laatste informatiebijeenkomst voordat de opleiding bouwbiologie in maart 2013 van start gaat is op 14.2.2013 in Amsterdam.

Wilt u hieraan deelnemen, kunt u zich opgeven via de site: www.bouwbiologieibb.com (met meer informatie over de inhoud, de inschrijvingsprocedure, kosten, organisatie etc.) of een mail sturen naar avgb@live.nl

Wordt bouwbioloog en lid van een professioneel netwerk dat nu al doet, wat straks wet wordt: gezonde gebouwen met gezonde mensen voor een gezonde toekomst.

Waardevol en waardevast!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: