Bouwbiologische opleidingen

Bouwbiologische GebouwtechniekNa een weekeind over bouwbiologische internationale ontwikkelingen met het IBN hebben we ook voor de Nederlandstalige landen de volgende verdere opleidingen voor 2014 in het vizier genomen:

1. bouwbiologische meettechniek

2. bouwbiologische gebouwtechniek

Wat houden deze opleidingen in?

De bouwbiologische meettechniek  IBB/IBN betreft het voorafgaand aan het bouwen meten (en weten) van eventueel schadelijke invloedfactoren alsmede het meten van schadelijke invloedfactoren in bestaande gebouwen. De gebieden die gemeten worden zijn elektrische velden (LF,HF), radioactiviteit, geologische storingen, geluid, woongiffen afkomstig uit materialen en behandelingen van materialen, ventilatie, luchtvochtigheid, geuren en luchtstromen en luchtionen maar ook schimmels, bacteriën en allergene. Het doel hiervan is het preventief beschermen alsmede het professioneel saneren van schadelijke stoffen. Daarvoor is een deskundige kennis van stoffen, het op de juiste manier analyseren en het vervolgens vakkundig saneren resp. op een professionele wijze treffen van preventieve maatregels noodzakelijk.

De bouwbiologische gebouwtechniek IBB/IBN integreert kennis op de gebieden van geologie, water, energie, elektra, licht en lucht. In plaats van de disciplines door afzonderlijke specialisten te laten ontwerpen en aanbrengen, is de bouwbiologische gebouwtechnicus in staat om een integraal ontwerp op te stellen en optimaal gebruik te maken van synergieen tussen deze disciplines en technieken. Zo kunt u denken aan het hergebruik van zwart water in grijs water waarbij ook thermisch potentiaal hergebruikt wordt voor de verwarming van een gebouw. Deze opleiding voorkomt een onnodige overbelasting van gebouwen met diverse installaties en bespaart de eigenaar/bewoner ook ondoordachte hoge uitgaven. De toekomstgeoriënteerde optimaliseerde inrichting van installaties en anticipatie op actuele en toekomstige ontwikkelingen maken gebouwen waardevol en waardevast.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: