Advieswaarden binnenmilieu

”….Voor biologische agentia (schimmels, bacteriën, huisstofmijt, huisdierallergenen) is
het op basis van de huidige kennis niet mogelijk om advieswaarden af te leiden. In
hoofdstuk 4 wordt voor de biologische agentia uitgebreid beschreven welke
informatie dan wél beschikbaar is en waarom er geen gezondheidkundige
advieswaarde is vast te stellen. Ook voor andere agentia waarvoor geen advieswaarde
kan worden gegeven (zoals voor niet-ioniserende straling en vocht) is in het rapport
weergegeven waarom het RIVM tot deze conclusie is gekomen.
In principe zijn de advieswaarden gericht op woningen, maar ze zijn ook toepasbaar
op andere locaties waar mensen langdurig verblijven (zoals kantoren en scholen). De
gezondheidkundige advieswaarden hebben geen wettelijke status, maar kunnen dienen
als uitgangspunt voor beleid ten aanzien van het binnenmilieu. Gezondheidkundige
advieswaarden op zich kunnen geen betere kwaliteit van het binnenmilieu
bewerkstelligen. Het verdient daarom aanbeveling om te bepalen op welke manier het
beleid (en de rol van advieswaarden daarin) gestalte moet krijgen….” (bron: RIVM rapport 609021029/2004; Gezondheidkundige advieswaarden; binnenmilieu; A. Dusseldorp, M. van Bruggen, J. Douwes, P.J.C.M. Janssen, G. Kelfkens)

Interessant.

Ter informatie dat hiermee op verschillende manieren kan worden omgegaan de volgende informatie over advieswaarden:

Image Image Image

Zo blijkt maar weer eens dat er verschillende mogelijkheden bestaan om met milieufeiten om te gaan.

We geven het toe: indien u geen last heeft van iets, zal u dat minder interesseren. Als u daarentegen al klachten heeft die eventueel terug te voeren zijn op schadelijke stoffen uit het woon- of omgevingsmilieu, u kleine kinderen heeft of juist ouder en een minder stabiel immuunsysteem is het niet overbodig om hier eens goed naar te kijken.

Wilt u zelf metingen laten uitvoeren, een advies voor uw eigen binnenmilieu of dit probleem eens op uw school of binnen uw bedrijf bespreekbaar maken?

Neemt u vrijblijvend contact op met het IBB: http://www.bouwbiologieibb.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: