Bouwbiologie – want to know it all?

U kent het misschien wel: u werkt in een branche waarvan u diep in uw hart weet dat er iets niet klopt…

Machteloos denkt u dat u er als individu weinig aan kunt veranderen en accepteert dit. In geval u ervan overtuigd bent dat elk individu een verschil kan maken, zoekt u verder…een andere branche, een andere positie, een andere rol…

Er zijn veel mogelijkheden en wegen om iets anders en beter te doen en vaak begint het met een andere manier van kijken naar en beoordelen van datgene u om zich heen ziet gebeuren. Soms kunt u erover spreken en soms zijn de tekenen zo duidelijk aanwezig dat u niet de enige blijkt die zich in het beste geval zorgen maakt.

Sommigen knopen aan deze inzichten conclusies door radicaal anders te werken. Dan wordt het interessant. Dat zijn de mensen die het kunnen maken.

Waarover praten we?

We spreken hier over Bouwbiologie. De wetenschap dat het in de bebouwde omgeving en de bouw als geheel anders kan. Dat er iets in de wijze hoe we tegenwoordig bouwen niet klopt…

Algemeen is tegenwoordig geaccepteerd dat we energiezuinige gebouwen willen. Iets langzamer dringt door dat het misschien niet verkeerd is als we in kringlopen denken en afval als grondstof moet dienen.

Nog nauwelijks realiseren we ons dat ons milieu door de grote impact van onze bouwactiviteiten ernstig schade toegevoegd wordt.

En – behalve bij betrokkenen – is ons bijna volledig onbekend dat gebouwen niet alleen het milieu maar ook onze menselijke gezondheid negatief kunnen beïnvloeden.

Is dit ernstig? – nee, niet als we in machteloosheid of kortzichtige afhankelijkheden denken. Als u wel denkt dat er iets niet klopt…en er meer over wilt weten of zelfs ook daden hieraan wilt verbinden, bent u uitgenodigd op de volgende informatiebijeenkomst over de post-academische opleiding bouwbiologie IBB/IBN.

4.6.2013      17-19 uur     gratis, aanmelding verplicht (avgb@live.nl), Loosdrecht

In januari 2013 is het Instituut voor Bouwbiologie + Ecologie Benelux IBB in cooperatie met het Duitse Institut fuer Baubiologie + Oekologie Neubeuern (IBN) opgericht om deze reeds meer dan 30 jaar bestaande en toonaangevende opleiding ook in het Nederlands aan te bieden.

Met ruim 35 professionele studenten uit Nederland en België mag na enkele maanden van een goede start gesproken worden. De behoefte aan een integrale en interdisciplinaire opleiding voor professionals uit bouw, architectuur en gezondheidszorg alsmede alle daaraan verbonden disciplines is evident.

Mede dankzij de internationale acceptatie van de opleiding bouwbiologie IBN (over de hele wereld verspreid) en de goede contacten met universiteiten, onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven en overheid, maar zeker ook door de versnippering van de kennis in de markt heeft het IBN een bijzondere positie verworven.

We zijn dan ook zeer trots op deze coöperatie en het in het IBB gestelde vertrouwen. Naast de opleiding bouwbiologie IBB/IBN bieden we als specialisatie ook de vervolgopleidingen bouwbiologische meettechniek IBB/IBN en bouwbiologische gebouwtechniek IBB/IBN vanaf 2014 in het Nederlands aan.

Elke twee maanden kunt u een begin maken met de opleiding tot bouwbioloog IBB/IBN. Telkens ruim een maand van te voren organiseren we informatiebijeenkomsten. Naast kennis en kunde maakt u als bouwbioloog IBB/IBN ook meteen deel uit van een internationaal netwerk en kunt u lid worden van de beroepsvereniging voor bouwbiologen (VBB).

Op de site: www.bouwbiologieibb.com vindt u meer informatie over de inschrijving, organisatie en verloop van de opleidingen.

Belangrijk:
– uitsluitend voor professionals met een relevante vooropleiding en beroepservaring
– begin altijd mogelijk per 15.1., 15.3., 15.5., 15.7., 15.9., 15.11. van elk jaar
– thuisstudie met twee verplichte seminars op locatie (u studeert dus in uw eigen tijd en tempo)
– altijd laatste stand van ontwikkelingen
– bouwbiologie IBB/IBN: 26 modules + 2 seminars + examen
– top-kwaliteit opleiding

Meer informatie?
Volgende informatiebijeenkomst is op 4.6.2013 in Loosdrecht (NL)
Alle formulieren op de internetsite: www.bouwbiologieibb.com
Telefonisch contact: ma-vr 9-11 uur +31-(0)35-5238900

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: