Elektrogevoeligheid – de gezichtspunten

We benadrukken dat ook wij constateren dat er in de markt steeds vaker metingen aangeboden worden aan mensen die lichamelijke klachten ervaren door… ja, vaak niet precies aanwijsbaar.

Degene met klachten van vermoeidheid, hoofdpijn, ongerustheid of andere klachten heeft vaak al een hele lange weg binnen de geneeskunde bewandelt en neemt contact met het IBB op om metingen te laten verrichten. Vaak maakt het niet eens meer uit wat er gemeten zal worden, maar dat er iets gemeten gaat worden.

Ook wij adviseren mensen om altijd bij klachten hun huisarts op te zoeken.  Een bouwbioloog IBB zonder specialisatie in meettechnologie gaat nooit zonder vooraf overleg met uw huisarts metingen bij u verrichten.

Daarom steunen we ook de in navolgende film besproken zienswijzen en benaderingen:

We onderkennen het feit dat er op dit gebied nog te weinig onderzoek beschikbaar is en steunen elk initiatief tot meer onderzoek. Tegelijkertijd maken we ons zorgen dat juist dit vacuüm leidt tot wildgroei.

Vooral onwetende consumenten betalen op deze manier veel geld zonder dat er duidelijk is waarvoor, door wie en met welk resultaat. Toezicht vanuit de overheid op de kwaliteit van dit soort metingen is er niet. Meetapparatuur of andere onderzoeksmethoden – van serieus tot zeer twijfelachtig – is overal te koop.

Mocht u twijfels hebben over datgene iemand u aanbiedt, bent u welkom om uw vraag voor te leggen aan het IBB.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: